EW-Show

- Start

Welkom op de website van EW-Show

Wat is EW-Show? EW-Show is een totaalprogramma voor kleindierverenigingen en tentoonstellingsorganisaties. Het bevat niet alleen tentoonstellingszaken maar ook een leden- en contributieadministratie en een financieel deel (inschrijfgelden en een eenvoudig boekhoudpakket)

Het is één totaalprogramma bestemd voor verenigingen en organisatoren van landelijke, open en verenigingstentoonstellingen voor het verwerken van de volledige administratie van deze shows en de eigen vereniging. Het programma kan eventueel ook worden gebruikt door andere verenigingen en kleine bedrijven vanwege de ledenadministratie en boekhouding (inclusief BTW).

E-mail EW-Show | KLN | NBS | Aanvragen TT